شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

جمع آوری و حمل و دفن زباله 76 روستا
یکی از مشکلاتی که در مناطق روستایی، روستائیان با آن مواجه هستند مشکل جمع آوری و حمل زباله می‌باشد. برای رفع این مشکل « شیوه نامه تهیه طرح های تفکیک از مبدأ و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی» تهیه و ابلاغ گردید که براساس آن دهیار‌ی‌ها می‌بایست با درنظر گرفتن ضوابطی مانند: 1. مکان یابی دقیق محل دفن بهداشتی پسماندها 2.طراحی محل دفن بهداشتی و سیستم جمع‌آوری پسماندها در سطح روستا شامل بررسی ماشین آلات مناسب، بررسی شیوه‌های جمع ‌آوری و حمل- مسیرهای مناسب جمع‌اوری پسماندها از سطح روستا- دفعات و زمان‌های جمع آوری، بررسی و انتخاب شیوه مناسب دفن با توجه به شرایط منطقه، محاسبه و برآورد مساحت و فضای لازم برای دفن بهداشتی پسماندها، طراحی و انجام محاسبات خاکبرداری، خاکریزی و موارد دیگر3. تعیین هزینه‌های اجرای طرح و 4. تهیه نقشه‌های مورد نظر، مکانی را به دفن بهداشتی پسماندهای روستایی اختصاص دهند.
شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی به استناد این شیوه نامه و با مکاتبات و پیگیر‌های فراوان، یک قطعه زمین برای دفن پسماندهای خانگی روستاهای واقع دراین بخش ازسازمان جهاد کشاورزی دریافت نمود و با حفر گودال‌هایی به طول60، عرض10و ارتفاع 10 متر روزانه حدود 42 تن زباله جمع ‌اوری و توسط 11 دستگاه کامیون و کامیونت حمل زباله به مناطق سودر واقع در روستای رحیم آباد و قهاب جنوب و گردنه زینل منتقل گردیده و سپس در گودال‌ها دفن می‌شوند. یک دستگاه تراکتور نیز در محل جهت تسطیح و انتقال زباله‌های اطراف گودال‌ها به داخل گودال قرار داده شده است. هزینه ایجاد هرگودال جهت دفن زباله 170 میلیون ریال می‌باشد.
نحوه جمع‌آوری و حمل پسماند روستاهای بخش مرکزی به شرح زیر می‌باشد:
دو دستگاه آمیکو و یک دستگاه نیسان که جمع آوری زباله‌های دهستان برآن جنوبی 15 روستا که شامل(زیار، چم، پیله وران، برکان،کروه، ازیران کلارتان، اندلان، روران، دهکرم، شیدان، هرم‌آباد، رحیم ‌آباد، هرمدان) و دهستان براآن شمالی 7 روستا که شامل( کاروانچی، دستجاء، حاجی آباد، دیده ‌ران، اندلان، ارم پشت) و دهستان کراج 5 روستا که شامل (کوی راه حق ، قلعه شور، کیچی، مرغ گچی، حیدر آباد) می‌باشد را بر عهده دارد.
یک دستگاه آمیکو و یک دستگاه خاور که جمع آوری زباله‌های دهستان کراج 13روستا که شامل (اشکاوند، اصفهانک، چیریان، قلعه چوم، کبجوان، راشنان، حیدرآباد، دشتی، ایچی، کرچگان، کبوتررآباد، جار، یفران و دهستان قهاب شمالی 4 روستا که شامل(هفتشویه، بهاران، مورنان، جلمرز) می‌باشد را بر عهده دارد.
یک دستگاه نیسان که جمع‌آوری زباله‌های دهستان براآن شمالی 3 روستا که شامل(کوهان، دستگرد مار، یحیی آباد) می‌باشد را بر عهده دارد.
یک دستگاه نیسان که جمع آوری زباله‌های دهستان جی یک روستا که شامل روستای (سروشبادران) می‌باشد را بر عهده دارد.
یک دستگاه نیسان که جمع آوری زباله‌های دهستان براآن شمالی 5 روستا که شامل روستاهای تمیارت، فساران، برسیان، جور، اسفیناء) می‌باشد را بر عهده دارد.
یک دستگاه نیسان که جمع‌آوری زباله‌های دهستان قهاب شمالی 5 روستا که شامل(زمان‌آباد، دینان، مولنجان، حتم‌آباد، آمرزیدآباد) و دهستان قهاب جنوبی 9 روستا که شامل( جیلان‌آباد، جلادران، محمد آباد، کلمنجان، سوسارت، امین آباد، فیروزآباد، مزرعه گورت، حسن آباد) می‌باشد را بر عهده دارد.
یک دستگاه نیسان که جمع آوری زباله‌های دهستان براآن شمالی یک روستا که شامل(روستای منشیان) می‌باشد را بر عهده دارد.
یک دستگاه نیسان که جمع آوری زباله‌های دهستان براآن شمالی 10 روستا که شامل (مهدی آباد، کاج، اسپارت، دولاب، باچه، وجاره، جوزدان، کنجوان، نامزدا، حسین‌اباد) می باشد را برعهده دارد.با مکاتبات وپیگیری های فراوان یک قطعه زمین جهت دفع زباله های بخش از سازمان منابع طبیعی دریافت نموده و با حفر گودال تمام زباله های بخش مرکزی را در این محل دفع می نماید. و یک دستگاه تراکتور در آن محل جهت تسطیح و انتقال زباله های اطراف گودال ها به داخل گودال قرار داده است.شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان