شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

ت) آموزشی، فرهنگی
-1 اجرای طرح تفکیک بازیافت از مبدا و اموزش خانه به خانه
-2 برگزاری کارگاه آموزشی شوراهای روستاهای بخش مرکزی
اجرای طرح تفکیک بازیافت از مبدا و اموزش خانه به خانه
تفکیک پسماندها درمبدأ یکی ازتکنیکهای پردازش‌ است که به جهت افزایش کارایی بازیافت پسماندها صورت‌ می‌گیرد و یکی از اصلي ترين حلقه‌هاي زنجير بازيافت و بهره برداري از زباله است که اگرچه برنامه ريزي براي اجراي اين طرح از سال هاي پيش مورد نظر بوده اما اجرايي شدن آن اخيرا به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است و امکانات لازم براي انجام آن تا حدي فراهم شده است. اما نکته مهم در اين زمينه آموزش دادن خانواده براي انجام اين تفکيک قبل از بيرون گذاشتن زباله‌هاست.
شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی اصفهان نیز به منظوربهینه سازی مدیریت جمع‌آوری پسماند عادی (زباله)، طرح تفکیکی پسماند تر و خشک(مواد قابل بازیافت) از مبدا و آموزش خانه به خانه را به اجرا گذارد. در این طرح به صورت حضوری و خانه به خانه، به روستائیان آموزش‌های لازم جهت تفکیک زباله‌ها از یکدیگر داده می‌شود و با دراختیار گذاردن کیسه‌های نایلونی از آنها خواسته می‌شود که زباله‌های مضر مانند کلیه اشیاء تیز و برنده، انواع باتری‌ها، انواع لامپ‌ها، قطعات و تجهیزات الکترونیکی و داروهای فاسد شده و تاریخ گذشته را در این کیسه‌ها ریخته و هنگام جمع آوری مواد بازیافتی به مامورین بازیافت تحویل دهند.
اجرای طرح تفکیک بازیافت ضمن آنکه هزینه‌های شهروندان را کاهش می‌دهد باعث جلوگیری از آلودگی بیشتر آب و خاک و همچنین صرفه جویی میلیاردها ریال از سرمایه‎های ملی شده و بسیاری از مواد را به چرخه طبیعت و مصرف باز می‌گرداند.شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان