شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

پ) رفاهی، تفریحی
اهداء کارت خرید بن غیرنقدی به دهیاران بخش مرکزی اصفهان. ارائه خدمات دندانپزشکی جهت دهیاران بخش مرکزی. سفر زیارتی مشهد مقدس جهت دهیاران بخش مرکزی اصفهان. خدمات رفاهی دهکده توریستی چادگان جهت دهیاران بخش مرکزی. ارزاق شب عید نوروز(برنج) جهت دهیاران بخش مرکزی. گرفتن کارت عضویت خانه کارگر