شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

خرید کپسول آتش نشانی جهت تجهیز دفاتر دهیاری
برای افزایش ایمنی در روستاها و خدمات دهی مناسب به روستائیان در صورت بروز اتفاقات ناگوار مانند آتش سوزی، دفاتر دهیاری روستاهای بخش مرکزی به کپسول آتش نشانی مجهز گردید تا در مواردی که منازل مسکونی و یا دیگر مناطق روستایی دچار آتش سوزی شد، بتوان به موقع و در کمترین زمان ممکن جهت اطفای حریق اقدام نمود.


شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان