شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

واگذاری چند دستگاه اتوبوس جهت ایاب و ذهاب به اهالی روستا
تهیه و نصب ایستگاه اتوبوس جهت ایاب و ذهاب مسافرین در روستاها
با پیگیری‌های شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی و در راستای فراهم آوردن تسهیلات جهت رفت و آمد روستائیان، ایستگاه‌های اتوبوس در سطح روستاها تعبیه شد و با واگذاری چند دستگاه اتوبوس به روستاها، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای روستائیان امکان پذیر گردید.


شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان