شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

روستای راشنان و نصب سطل زباله
در ادامه اجرای طرح‌های بهداشتی و خدماتی و با هدف فرهنگ سازی و ارتقای بهداشت محیط زیست و ایجاد فضایی زیباتر و پاکیزه‌تر به همت شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی، سطل‌های زباله در سطح معابر روستاهای این بخش نصب گردید که به نوعی روستائیان را به رعایت مسائل بهداشتی ملزم می‌سازد. همچنین جهت استراحت اهالی روستا و ایجاد مبلمان شهری، تعدادی نیمکت در مسیر خیابان‌ها و معابر روستاهای روران، ایچی، کاج، زیار، هفتشویه، جاجا، برکان، یحیی‌آباد، ازیران، حاجی‌آباد، ازوار، فساران،کوهان، کوی راه حق و دستگرد مار نصب گردید.


شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان