شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

روستای محمد آباد و اجرای کانیو و زیر سازی و معابر
شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی اصفهان به منظور توسعه و عمران روستاها، با اجرای کانیو در خیابان‌های روستاهای بخش مرکزی، اقدام به هدایت آبهای سطحی روستا نموده است. همچنین با زیرسازی و آسفالت معابراصلی و فرعی روستاها، گام بزرگی در جهت تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه در معابر و خیابان‌های روستاها برداشته شده است.


شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان