شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

روستای منشیان و ساخت درمانگاه در روستا
با توجه به اهمیت مسئله سلامت و لزوم بهره‌مندی ساکنین روستاها ازخدمات بهداشتی - درمانی، عملیات احداث درمانگاه و کلینیک درمانی در روستاهای بخش مرکزی صورت گرفت تا خانوارهای روستایی بتوانند با برخورداری از امکانات و تجهیزات اولیه پزشکی، نیازهای درمانی خود را در روستای محل سکونت خود برطرف سازند. این اقدام علاوه بر ارتقای بهداشت روستاها، تا حد بسیاری از رفت و آمد روستائیان به شهرها جهت دریافت خدمات درمانی کاسته است.شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان