شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

دریافت تندیس مدیرعامل و تعاونی برتر برای چهارسال پیاپی(1389-1392)
شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی به دلیل رعایت شاخصه های صورت گرفته و تبدیل پتانسیل بالقوه به بالفعل و همچنین مدیریت صحیح و اصولی موفق شد طی ارزیابی‌های صورت گرفته، سه سال پیاپی و متوالی (سال های 89، 90 و 91) به عنوان شرکت تعاونی برترانتخاب شود و لوح تقدیر و تندیس شرکت تعاونی برتر را از سوی استانداری و اداره کل تعاون استان اصفهان دریافت نماید.
همچنین در سال 92 شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی موفق شد در هشتمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان اصفهان که با هدف شناسایی تعاون‌گران موفق و ترویج فرهنگ تعاون و همچنین ارج نهادن به زحمات این گروه تلاشگر و تشویق آنان به فعالیت سازنده در جامعه برگزار گردید، رتبه نخست این جشنواره را به خود اختصاص دهد.


شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان