شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

بازدید وزیر محترم از نمایشگاه سال 1391
در سومین نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري‌ها، آقای مصطفی محمدنجار وزير كشور و هیئت همراه با بازدید ازغرفه‌های شهرداری‌ها از نزدیک با عملکرد هر شهرداری آشنا و با مسئولین حاضر در نمایشگاه دیدار کردند . غرفه استان اصفهان به دلیل طراحی و چیدمان متفاوت، بسیارمورد توجه آقای مصطفی محمدنجار قرار گرفت
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان