شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

بازسازی حمام عمومی قدیمی روستای ارم پشت جهت امور فرهنگی و دفتر دهیاری
حمام‌های عمومی که تا چند دهه پیش مورد استفاده بسیاری از مردم قرار می‌گرفت، امروزه رونق گذشته خود را از دست داده‌اند و دیگر کمترخانه‌ای یافت می‌شود که حمام اختصاصی نداشته باشد. از این رو یکی از اقدامات شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی اصفهان بازسازی و تغییر کاربری حمام‌های عمومی موجود درسطح روستاها می‌باشد که با توجه به نیاز ساکنین هر روستا به مکان‌های فرهنگی و یا ورزشی تبدیل شده است. در روستای ارم پشت نیز حمام عمومی موجود در این روستا به دفتر دهیاری و محلی جهت انجام امور فرهنگی مبدل گردید.شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان