شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

روستای تیمیارت و سرعت گیر و آسفالت معابر روستا
یکی از آسانترین روش‌ها برای کنترل سرعت بالای وسایل نقلیه و جلوگیری از حوادث ناگوار ناشی از آن، نصب سرعت گیر در مسیر عبور و مرور این وسایل می‌باشد که بر این اساس و با هدف دسترسی به سرعت مناسب، سرعت گیرهایی در سطوح خیابان‌ روستاهای بخش مرکزی اجرا اجرا شده است. همچنین با توجه به اینکه زیرسازی و آسفالت معابراز اولویت‌های اصلی دهیاری‌ها در روستاها می‌باشد، از این رو با آسفالت معابر روستا گام دیگری در جهت خدمت رسانی به روستائیان و رفع محرومیت از روستاها برداشته شد. روستاهای کیچی، قلعه چوم، زغمار، برکان، بهاران، جوزدان، روران، جلادران و اندلان از جمله روستاهایی هستند که طرح زیرسازی و آسفالت معابردر آنها به انجام رسید.شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان