شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

ب) عمرانی وخدماتی توسعه روستاها
-1 پروژه های عمرانی انجام شده در سطح روستاهای بخش مرکزی
احداث ساختمان دهیاری ها در سطح روستاهای بخش مرکزی اصفهان
جدول گذاری و روفوژ میانی در سطح روستاهای بخش مرکزی اصفهان
اجرای سرعت گیر ایمنی در سطح روستاهای بخش مرکزی اصفهان
احداث ساختمان فرهنگی و ورزشی در سطح روستاهای بخش مرکزی اصفهان
احداث پارک مجموعه بازی کودک در سطح روستاهای بخش مرکزی اصفهان
تجهیز پارک بانوان در سطح روستاهای بخش مرکزی اصفهان
احداث ساختمان درمانگاه
زیرسازی و آسفالت معابر در روستا
اجرای آب نما در روستا
احداث و ترمیم ترانشه
اجرای کانیو در روستـا

-2 تجهیز نمودن یک دستگاه وانت نیسان به ادوات و وسایل آتش نشانی جهت خدمات به روستا های بخش مرکزی
-3 بازسازی انبار ارغوانیه و تجهیز نمودن آن جهت خط تولید سنگ فرش و بلوک دیواری و سقفی
-4 تجهیز انبار ارغوانیه به وسایل ورزشی و مبلمان شهری جهت روستاهای بخش مرکزی اصفهان
-5 تهیه و نصب تابلو اطلاع رسانی (بیلبورد)
-6 ساخت پلاک و کد پستی و تابلو های ورودی و مورد نیاز دهیاری ها
-7 آذین بندی معابر در روستا به عکس شهدا
-8 واگذاری چند دستگاه اتوبوس و تهیه و نصب ایستگاه اتوبوس جهت ایاب و ذهاب مسافرین در روستاها
-9 شماره گذاری نهال درختان در سطح روستاهای بخش
-10 نصب چراغهای پارکی و خیابانی , LED در روستاهای بخش
-11 خرید کپسول آتش نشانی جهت تجهیز دفاتر دهیاری
-12 تأمین نیروی انسانی شهرداری قهجاورستان
-13 نصب کامل ست ورزشی در سطح روستا های بخش مرکزی
-14نصب نیمکت در روستاهای بخش