شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

نمایشگاه مدیریت جامع شهرداری ها و دهیاری ها در سال 91
درآمد پایدار - توسعه گردشگری در روستاها
سومیــن نمایشــگاه جـامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های سراسر کشور نیز با شعار "توسعه گردشگری روستایی مساوی با درآمد پایدار" از تاریخ 20 تا 23 آبان ماه سال 91 با حضور 31 استان کشور در محل مصلای بزرگ تهران برگزار شد.
غرفه استان اصفهان که برای دومین سال پیاپی در این نمایشگاه شرکت می‌کرد، به شکل یک خانه روستایی و با همان حال و هوای روستا چیده شده بود که مورد استقبال فراوان بازدیدکنندگان قرار گرفت و در ارزیابی مسئولان برگزار کننده نمایشگاه توانست با توجه به آیتم‌های خاص، کسب دستاوردهای لازم و نوع چیدمان غرفه‌ها، رتبه برتر سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌ها را به خود اختصاص دهد.شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان