شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

مراسم افطاری با حضور سهامداران شرکت تعاونی
به منظورتجلیل ازتلاش‌ها وهمکاری دهیاران بخش مرکزی اصفهان جهت انجام فعالیت‌های مدیریتی، عمرانی - خدماتی، رفاهی - تفریحی، آموزشی - فرهنگی و بهداشت و سلامت که منجر به بهبود کیفیت سطح معیشتی روستائیان گردید، مراسم افطاری با حضورسهامداران و دهیاران شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی اصفهان برگزار شد.