شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

بازدید دهیاران خراسان رضوی از شرکت تعاونی
از آنجا که شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی اصفهان در طول دوران فعالیت خود موفق گردید درراستای بهبود وضعیت معیشتی روستائیان و ارتقاء سطح رفاهی آنان، اقدامات بسیار موثری در زمینه‌های عمرانی و خدماتی، آموزشی ـ فرهنگی، تفریحی، بهداشت و سلامت انجام دهد، لذا این عملکرد مطلوب سبب شد تا به عنوان الگویی مناسب مورد توجه دهیاری‌های خراسان رضوی و شهرستان تالش قرار گیرد. درسفر تعدادی از دهیاران این دو شهرستان به شهرستان اصفهان، پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام شده درسطح روستاهای بخش مرکزی از نزدیک مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید دهیاران شهرستان‌های خراسان رضوی و تالش با نحوه عملکرد و تجارب ارزشمند دهیاران بخش مرکزی اصفهان جهت توسعه روستاها آشنا شدند.


شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان