شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

نمایشگاه مدیریت جامع شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 90
نمایشگاه مدیریت جامع شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 90 و ارائه عملکرد و خدمات رسانی در سطح روستاها

با هدف آشنا ساختن عموم مردم و متخصصان با ابعاد مختلف فعالیت شهرداری ها، تقویت باورهای موجود در سطح جامعه نسبت به عملکرد شهرداری‌ها، ایجاد فضائی مناسب برای ارتباط بیشتر شرکت های بخش خصوصی با شهرداری ها و تبادل تجربیات شهرداری ها با یکدیگر، دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های کشور در روزهای 21تا 24 آبان ماه سال 90 از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در تهران برگزار شد.
این نمایشگاه با حضور استان‌های اصفهان، گیلان و خراسان رضوی به صورت پایلوت برگزار شده بود و شرکت تعاونی دهیاری‌های استان اصفهان نیز با شرکت در این نمایشگاه و در قالب یک غرفه، دستاوردها و نحوه خدمات رسانی در سطح روستاها را در معرض دید عموم قرار دارند


شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان