شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

دریافت لوح تقدیر نمایشگاه 90و91
شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی اصفهان پس از شرکت در دومین و سومین نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري‌ها، موفق به دریافت لوح تقدیر نمایشگاه گردید که درآن معاون هماهنگی امورعمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشوراز همراهی و حضور اثربخش این شرکت تعاونی جهت ارایه آخرین دستاوردها به منظور بهره مندی دیگرشهرداری‌ها و دهیاری‌های کشوراز تجربیات موفق تعاونی دهیاری های بخش مرکزی، تقدیر و تشکر بعمل آورد.
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان