شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

الف ) مدیریتی
-1 مدت فعالیت موثر شرکت حدود 8 سال می باشد.
-2 پیگیری مدیریت کنونی جهت گرفتن مجوز معدن خاک سرخه و معدن شن موجود در منطقه.
-3 تبدیل به احسن ماشین آلات موجود و دستگاه هایی که در اختیار شرکت تعاونی است از قبیل دو دستگاه کامیونت حمل بار، دو دستگاه کامیونت حمل زباله و یک دستگاه جدول شور.
-4 حضور در نمایشگاه مدیریت جامع شهرداری و دهیاری کشور- مصلای تهران 1390.
-5حضور در نمایشگاه مدیریت جامع شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 1391.
-6 دریافت تندیس مدیر برتر و تعاونی برتر برای چهار سال پی در پی.
-7 دریافت لوح تقدیر از دفتر برگزاری نمایشگاه برای مدیریت جامع شهرداری و دهیاری ها به عنوان غرفه برتر.
-8 مصاحبه خبری با روزنامه اصفهان فردا.
-9 برگزاری محفل افطاری به دهیاران روزه دار.
-10 بازدید از نمایشگاه در سال 90 و 91.
-11 بازدید وزیر محترم کشور جناب آقای محمدنجار از غرفه عرضه محصولات و دستاوردهای شرکت تعاونی بخش مرکزی اصفهان.
-12 بازدید دهیاران خراسان رضوی از شرکت تعاونی.
-13 بازدید دهیاران تالش شمال از شرکت تعاونی.
-14 مراسم افطاری با حضور سهامداران.
-15 همایش اداره کار و امور اجتماعی جهت تجلیل از تعاونی برتر - شهریور 91.
-16 همایش اداره کار و امور اجتماعی جهت تجلیل از تعاونی برتر - شهریور 92.تبدیل ماشین آلات موجود شرکت تعاونی و دستگاه های دراختیار شرکت تعاونی که دستگاه های مورد نیاز از قبیل دو دستگاه کامیون نت حمل بار - دو دستگاه کامیون حمل زباله - یک دستگاه جدول شو.

با توجه به نیاز روستاها به انجام اقدامات عمرانی، خدماتی و بهداشتی مختلف، تعدادی از ماشین‌آلات موجود شرکت تعاونی و دستگاه‌های دراختیار این شرکت به دستگاه‌های مورد نیاز از قبیل دو دستگاه کامیونت حمل بار، دو دستگاه کامیون حمل زباله ، یک دستگاه جدول شور و یک دستگاه نیسان آتش نشانی تبدیل شدند

شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان