شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

آثار تاریخی شرق اصفهان
مسجد جامع و منار برسیان

روستاي برسيان در ساحل شمالي زاينده رود و در 43 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد و مسجد اين روستا، بنایی بی همتا از دوره سلجوقی است. تزئینات آجری بنا، به ویزه گنبدخانه آن، چنان به گنبد تاج الملک و نظام الملک شباهت دارد که به احتمال نزدیک به یقین معمار هر سه یکی بوده است. گنبد مسجد نزدیک به 24 متربلندی دارد و قطر آن 11 متر می باشد، محراب آن تاریخ 498 هجــری را نشان می دهــد و دارای تزئینات ظریف آجری است. بلندی مناره 34 متر ارزیابی می شود. اين مناره يكي از قديمـی تـرين مناره هاي ايران است كه در ميان مناره هاي اصفهان كه داراي تاريخ هستند سومين اثر به حساب مي آيد. مناره برسيان فاقد كاشيكاري است. تزئينات اين اثر به "هزارباف" معروف است كه با آجر، نقوشي به شكل لوزي هايي مي سازند كه به مربع نزديك است. كتيبه اين مناره به خط كوفي است كه آيه 76 از سوره حج با تاريخ 491 هجري قمري درآن آمده است.

مناره و مسجد گار

مناره و مسجد گار از دوره ی سلجوقیان است که در دهکده ای به همین نام که امروزه آن را "جار" نيز مي نامند و در فاصله 21 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد. از مسجد، که در جنوب بستر زاینده رود واقع شده، جز ویرانه ای بیش نمانده، اما محراب گچبری شده ی آن، تا حدود 50 درصد باقی مانده و تاریخ آن، سال 660 هجری است. مناره گار دارای تزئینات آجری و آجرنوشته ای نیز به خط کوفی می باشد که سال 515 هجری را نشان می دهد.

مسجد جامع دشتی

مسجد جامع دهکده دشتی واقع در ساحل جنوبي زاينده‌ رود و 18 كيلومتري شرق اصفهان واقع شده و به همراه نمونه‌هاي مشابه يعني مسجد كاج و ازيران، در همين منطقه، مربوط به قرن هشتم هجري مي باشد. نقشه اين مسجد با توجه به وضعيت حاضر داراي اتاق مربع شكل ساده‌اي به ابعاد داخلي 10×10 و ابعاد خارجي 14×14 متر مربع است. اتاق مربع شكل اين مسجد در سمت شرقی، غربی و شمالي داراي درگاه طاقدار عريض و بلند و در سمت جنوب، محراب آجري است. طرح مربع گنبدخانه با هشت طاق نماي بزرگ در پايين و شانزده طاق كوچک در بالا به دايره تبديل گشته است.

مسجد اِزیران

مسجد اِزیران در 28 کیلومتری شرق اصفهان، در ساحل جنوبی زاینده رود قرار گرفته است در آجرچینی های فضای گنبدخانه ی زیبای آن از قطعات کوچک آجر قرمز استفاده شده است. كتيبه داخل گنبد به خط بنايي آجري برجسته و سفيد بر زمينه آجري قرمز رنگ، و كتيبه محراب مسجد ازيران به خط ثـلث گچبری برجسته بر زمينه گل و برگ است. نوشته ای مبتنی بر تاریخ بنای این بنا در دست نیست اما آن را می توان به سده ی هشتم هجـری قمري نسبـت داد .

منار زیار

منار زیار از مناره های عهد سلجوقیان است که در دهکده "زیار" در سی کیلومتری شرق اصفهان و در ساحل جنوبی زاینده رود واقع شده و دارای تزئینات آجری است. سال احداث ساختمان مناره موجود نمی باشد ولی در مقایسه بامناره های دوره سلجوقی، آن را به سده ششم هجری نسبت داده اند. حاشیه ی زیبای کاشیکاری فیروزه ای رنگ تارک این مناره از نمونه های جالب کاشی های لعابدار عهد سلجوقی است. مناره زيار بر روي تك پايه آجري و هشت گوشه در سه طبقه بنا شده است. مناره زيار تنها نمونه مناره هاي سه طبقه اصفهان است كه تغييرات كمتري در آن راه يافته است. ارتفاع مناره بيش از 50 متر است. منار زيار فقط يك كتيبه دارد كه در آن آيه 33 از سوره فصلت به خط كوفي نوشته شده است. از نظر قدمت با توجه به نوع تزئینات مربوط به سال های 550 تا 688 هجری است.
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان